Πάρις
Παπαδόπουλος

MD, PGDip

Ειδικός Παθολόγος

Διαβητολόγος

Βιογραφικό

Ιατρείο
Αθηνών

Περισσότερα

Ιατρείο
Χολαργού

Περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Ιατρείο του Ειδικού Παθολόγου

κ. Πάρι Παπαδόπουλου

Καλωσορίσατε στο Ιατρείο του Ειδικού Παθολόγου
κ. Πάρι Παπαδόπουλου

Δέσμευση του ιατρού αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων ιατρικών υπηρεσιών με έμφαση την διάγνωση και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, την παχυσαρκία αλλά και όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας.

Με την πολυετή εμπειρία του στη διαχείριση ασθενών αλλά και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, προσφέρει υπηρεσίες ολιστικής ιατρικής φροντίδας με γνώμονα το καλό του ασθενή πάντα στα πλαίσια των κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών.

Η εξατομικευμένη φροντίδα του κάθε ασθενή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης του ιατρού, κατανοώντας τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Τομείς Εξειδίκευσης

Εσωτερική Παθολογία

Η ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας (Internal Medicine), είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη πολυσυστηματικών νοσημάτων του ενήλικα.

Εσωτερική Παθολογία

Διαβήτης

Στόχος είναι η διαχείριση της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω εξατομικευμένων συμβουλών, διάγνωσης, εκπαίδευσης, στήριξης και θεραπευτικής αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του χρησιμοποιώντας σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Παχυσαρκία

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στη διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων απώλειας βάρους για τον κάθε ασθενή που περιλαμβάνουν διατροφική συμβουλία, θεραπευτικές επιλογές και συμβουλές άσκησης.

Διαβήτης

Στόχος είναι η διαχείριση της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω εξατομικευμένων συμβουλών, διάγνωσης, εκπαίδευσης, στήριξης και θεραπευτικής αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του χρησιμοποιώντας σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Παχυσαρκία

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στη διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων απώλειας βάρους για τον κάθε ασθενή που περιλαμβάνουν διατροφική συμβουλία, θεραπευτικές επιλογές και συμβουλές άσκησης. Στόχος είναι να δώσουμε όχι μόνο την καλύτερη ιατρική φροντίδα, αλλά στήριξη και εκπαίδευση για την επίτευξη και διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους.

Σχόλια Ασθενών

Scroll to Top